PPI

Usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, obsługi i nadzoru inwestycji oraz utrzymania obiektów budowlanych.