Pozostałe usługi

Kierowanie budową

Świadczymy usługi pełnienia funkcji kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w zakresie obiektów zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych.

Nadzór inwestorski

Oferujemy usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zarówno branży konstrukcyjno-budowlanej jak i instalacyjnych.

Zastępstwo inwestycyjne

Przeprowadzamy w imieniu inwestora cały proces inwestycyjny, od wykonania i uzgodnienia projektu, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, następnie cały proces budowy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie włącznie.

Kontrole okresowe obiektów

Wykonujemy okresowe przeglądy obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Sprawujemy kontrole techniczne wraz z prowadzeniem książek obiektów.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Posiadamy uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej wraz z wpisem do centralnego rejestru świadectw energetycznych, które w związku z nowelizacją prawa są niezbędne przy sprzedaży lub wynajmie budynków czy lokali.

Inne

Wykonujemy opinie techniczne, inwentaryzacje budowlane, kosztorysy, odbiory mieszkań od deweloperów, doradztwo budowlane
Skontaktuj się z nami