PPI

Usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, obsługi i nadzoru inwestycji oraz utrzymania obiektów budowlanych.

WYBÓR WYKONAWCY

Budowę obiektu można realizować na dwa sposoby. Najprostszym jest wybór generalnego wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za całość realizacji w ustalonym wcześniej zakresie. Drugim sposobem jest realizacja etapami, gdzie na każdym […]

PODPISANIE UMOWY

Odpowiednio skonstruowana umowa z wykonawcą pozwoli uniknąć wielu problemów podczas realizacji, a także zaoszczędzić pieniądze inwestora. Często zdarza, że z różnych przyczyn wykonawca nie wywiązuje się odpowiednio ze swojego zadania, […]

NADZÓR

Podpisanie umowy to nie wszystko. Należy jeszcze zadbać aby przedmiot umowy był realizowany zgodnie z umową, projektem, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością. W zależności od potrzeby oraz realizowanego zadania możemy […]