Zakres usług

Kierowanie budową

Świadczymy usługi pełnienia funkcji kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w zakresie obiektów zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych.

Nadzór inwestorski

Oferujemy usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zarówno branży konstrukcyjno-budowlanej jak i instalacyjnych.

Zastępstwo inwestycyjne

Przeprowadzamy w imieniu inwestora cały proces inwestycyjny, od wykonania i uzgodnienia projektu, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, następnie cały proces budowy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie włącznie.

Kontrole okresowe obiektów

Wykonujemy okresowe przeglądy obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Sprawujemy kontrole techniczne wraz z prowadzeniem książek obiektów.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Posiadamy uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej wraz z wpisem do centralnego rejestru świadectw energetycznych, które w związku z nowelizacją prawa są niezbędne przy sprzedaży lub wynajmie budynków czy lokali.

Inne

Wykonujemy opinie techniczne, inwentaryzacje budowlane, kosztorysy, odbiory mieszkań od deweloperów, doradztwo budowlane
NIE MASZ PROJEKTU? POMOŻEMY CI! DOBRY PROJEKT JEST PODSTAWĄ SUKCESU, A WIĘC WARTO ZASIĘGNĄĆ PORADY NA ETAPIE JEGO POWSTAWANIA!
Czytaj dalej

ETAPY PROJEKTOWANIA

OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ

OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ

ETAP 1

Na tym etapie pomagamy określić założenia do projektu, a więc oczekiwania jakie inwestor stawia przed obiektem, który zamierza wybudować. Nadrzędnym celem jest aby zaprojektowany obiekt w całości spełniał potrzeby inwestora oraz żeby jego budowa była zoptymalizowana pod względem ekonomicznym.

WYBÓR PROJEKTANTA

WYBÓR PROJEKTANTA

ETAP 2

Kolejnym etapem jest wybór projektanta oraz przedstawienie mu założeń do projektu. Jest to bardzo istotny etap, ponieważ dobry projekt gwarantuje szybką i bezproblemową budowę. Dlatego ważne jest, aby już podczas projektowania eliminować wszelkie błędy i niedopatrzenia, które mogą na etapie realizacji skutkować opóźnieniami oraz dodatkowymi kosztami.

SPRAWDZENIE PROJEKTU

SPRAWDZENIE PROJEKTU

ETAP 3

Często zdarza się, że projekt nawet jeśli dostał pozwolenie na budowę może być niekompletny lub zawierać braki i błędy uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające realizację. Dlatego też przed dokonaniem zapłaty za projekt należy go dokładnie sprawdzić pod kątem poprawności wykonania, zawartości oraz zgodności z warunkami zabudowy. Pozwoli to wyegzekwować od projektanta niezbędne korekty.

MASZ PROJEKT, ALE CO DALEJ? TRZEBA WYBRAĆ WYKONAWCĘ, KTÓRY SPRAWNIE I PROFESJONALNIE ZREALIZUJE NASZ OBIEKT.

REALIZACJA PROJEKTU

WYBÓR WYKONAWCY

WYBÓR WYKONAWCY

Budowę obiektu można realizować na dwa sposoby. Najprostszym jest wybór generalnego wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za całość realizacji w ustalonym wcześniej zakresie. Drugim sposobem jest realizacja etapami, gdzie na każdym etapie dokonujemy wyboru wykonawców poszczególnych branż. Oba przypadki mają swoje plusy i minusy, ale ważnym jest aby bazować na wykonawcach sprawdzonych i polecanych. Jeżeli zdecydują się Państwo na współpracę z nami, pomożemy znaleźć odpowiedniego wykonawcę oraz podpisać z nim odpowiednią umowę.

PODPISANIE UMOWY

PODPISANIE UMOWY

Odpowiednio skonstruowana umowa z wykonawcą pozwoli uniknąć wielu problemów podczas realizacji, a także zaoszczędzić pieniądze inwestora. Często zdarza, że z różnych przyczyn wykonawca nie wywiązuje się odpowiednio ze swojego zadania, nie dotrzymuje terminu bądź własnymi niedopatrzeniami lub wcześniej nieustalonymi kwestiami próbuje obarczyć inwestora. Aby tego uniknąć stworzymy dla Państwa odpowiednią umowę, ustalimy zakres przedmiotu zamówienia oraz poprowadzimy negocjacje z wykonawcą.

NADZÓR

NADZÓR

Podpisanie umowy to nie wszystko. Należy jeszcze zadbać aby przedmiot umowy był realizowany zgodnie z umową, projektem, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością. W zależności od potrzeby oraz realizowanego zadania możemy pełnić funkcję kierownika budowy, pilnując przy tym aby wszystko było wykonywane jak należy. W przypadku większych projektów gdzie budowę powierzono generalnemu wykonawcy pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dokonamy odbiorów poszczególnych robót od kierownika budowy, a także zadbamy o odpowiednie rozliczenia prac oraz usunięcie ewentualnych usterek.

Ciekawe artykuły

kierownik budowy szczecin

Szary styropian – sposób na energooszczędną izolację domu

Przezorni inwestorzy planujący budowę domu coraz częściej wybierają do jego ocieplenia szare płyty styropianowe. Parametry termoizolacyjne szarego styropianu są bowiemnawet o 1/3 lepszew porównaniu z białymi płytami o tej samej […]

kierownik budowy szczecin

Uwarunkowania techniczne budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych

Instalacja PV na budynkach jest dużym wyzwaniem szczególnie na rynku polskim, który nie ma doświadczeń w tym zakresie.   W wyniku realizacji nieprawidłowego projektu instalacji układów fotowoltaicznych powstanie instalacja, która […]

kierownik budowy szczecin

Odprowadzanie wody z tarasu i balkonu

Do wykonywania termoizolacji należy stosować materiały od­porne na stałe oddziaływanie wilgoci. Według zaleceń niemieckich materiały termoizolacyjne stosowane w tarasach odwróconych muszą speł­niać następujące wymagania: – wytrzymałość na ściskanie lub na­prężenia […]

Przeczytaj więcej